Sunday, April 10, 2022

OVA Virtual Mesin Image : Slax 11.3

Open Virtual Appliance (OVA) Virtual Mesin Image Slax 11.3 adalah virtual disk sistem operasi Linux Slax 11.3 64 bit yang siap digunakan, dan dapat diimpor ke aplikasi virtualisasi seperti VirtualBox


SHA256          : 320E6F0B27228107769F741DDFC5A581E1DCA5F5F234CF1762997BAA2D8D4811

SHA1              : 61676A6E09CEE178791E181CC25AF62812EEF31A

MD5                : 4D95B05E1EF68F71E5BE48676A25A80D


No comments:

Post a Comment